tassi_official
Ahoj, vítam ťa na tomto webe. Môžeš si tu zakúpiť handmade výrobky, ktoré ti skrášlia tvoje telo.

Kontakty

Kontakty sú najdôležitejšie. Nezabudnite uviesť:

  • názov a právnu formu spoločnosti
  • adresu sídla
  • adresu prevádzky
  • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu
  • telefónne, faxové a mobilné čísla
  • IČO a DIČ organizácie